Metrisk Systemparking AS

Metrisk ble etablert september 2015. Selskapet har 5 ansatte på hovedkontoret i Oslo og disponerer til enhver tid 12 montører fra det norske selskapet Parktek AS, som kun utfører arbeider for Metrisk.

I 2018 nådde Metrisk en omsetning på 55MNOK med et godt resultat. Den gode veksten fortsetter inn i 2019 hvor vi budsjetterer med en økt omsetning til ca 70MNOK.

Metirsk er eiet av morselskapet Parktech Invest AS og har etablert et søsterselskap, Flowe AS - som er medeier i og levererer ladeløsninger fra norske Easee AS.