DET METRISKE SYSTEM

Vi ønsket et navn på selskapet som kunne fortelle noe om hvem vi er og hva vi gjør.

Selv om vi leverer automatiske parkeringssystemer er vår hovedoppgave først og fremst å optimalisere utnyttelsesgraden av hver eneste kvadrat- og kubikkmeter du skal bygge.

Plassmangel og parkeringsnorm

Vi deler en jordklode med en mer eller mindre konstant grunnflate og et raskt økende antall innbyggere. Det medfører en knapphet på plass, og da spesielt i byene. Du som er kjent med byggeforskrifter vet at det gjennom parkeringsnormen stilles krav til eksakt antall parkeringsplasser for både bil og sykkel i ethvert nybygg. Tallene baserer seg på en kombinasjon av beliggenhet i forhold til sentrum og befolkningstetthet, og hvilket formål ditt bygg skal dekke. Lokasjon, antall boligenheter og størrelsen på disse resulterer eksempelvis i et antall p-plasser som må etableres for nye leilighetsbygg.    

Prosjektøkonomi

Parkeringsplassene må da nødvendigvis etableres under bakken (helst under byggekroppen) og oppta så liten grunnflate som mulig. Det bør heller ikke stilles krav til lange kjøreramper eller dype kjelleretasjer, for grunnvannet står høyt må vite. Det er dyrt å bygge under bakken, og ikke bare parkeringsplasser som skal inn. Sportsboder, sykkelparkering, avfallshåndtering, heissjakt, trapperom og tekniske rom krever også sitt. Her kommer vi inn i bildet. Vi vet at hver eneste mm, cm, m2, m3 må utnyttes så effektivt som overhodet mulig for at det skal bli økonomi i prosjektet. Og vi er ekstremt opptatt av mål, det er jo det vi lever av. For at vi skal kunne forstå dine behov og gi deg gode løsninger må vi snakke samme språk. I byggebransjen snakker vi mange ulike sådanne, men vi har ett til felles, nemlig SI-systemet som bygger på det metriske målesystemet. Wikipedia - definisjon 

SE VIDEO OM METRISK APS