MADE FOR NORWAY

I det lille tettstedet Friolzheim utenfor Stuttgart har 250 ansatte hos vår produsent, Otto Wöhr GmbH, i over 60 år arbeidet med å utvikle og produsere automatiske parkeringssystemer.

De moderne løsningene bidrar blant annet til at entreprenører og byggherrer over hele verden kan bygge smartere parkeringsarealer til lavere kostnader.

Tyskland er kjent for mekaniske produkter av høy kvalitet, løsninger som er til å stole på. Men Tyskland produserer også hovedsakelig for det tyske markedet - markedet de kjenner best og hvor det handles mest. Økt globalisering fører derimot til at eksportmarkedene spiller en stadig viktigere rolle, og således må det tas større hensyn til ulike markeders unike behov. Her spiller vi som lokal partner en avgjørende rolle. 

Vår kanskje viktigste oppgave er nettopp å sørge for at løsningene vi tilbyr har de nødvendige forutsetninger for å kunne fungere optimalt under våre lokale forhold. Lange vintre med snø, salt og slaps fordrer økt rustbeskyttelse og beskyttede el-/signalføringer for god driftssikkerhet. Alle plattformer må kunne håndtere elbiler med ladebehov og store tunge SUV-er med skiboks og hengerfeste. 

Norske brukere ønsker også i langt større grad å benytte mobiltelefon som styringsenhet, vi ønsker god komfort, fleksibilitet og sikkerhet. Prosjekteringen skal helst foregå i 3D, webbasert brukeropplæring er en fordel.. - listen er lang, men den utfordringen tar vi med glede. Vi forsøker etter aller beste evne å videreformidle dine ønsker, og vi er så heldige å ha en tysk partner som gjør mer enn bare å lytte. De skaper konkrete resultater og gode tilpassede løsninger som er  - MADE FOR NORWAY.