SYKKELPARKERING

Som transportmiddel er sykkelen enkel, miljøvennlig, og helsemessig overlegen.

Den er normalt sett det smarteste alternativet når du har behov for å nå reisemålet raskt og direkte, dersom avstanden tillater det. Med et evigvarende økende antall sykler følger et økt plassbehov.

En trygg havn

Sykkelen fortjener sin rettmessige plass. Med økte krav til avsetting av areal for sykkel i nybygg så vi det som naturlig å inkludere dette i vår produktportefølje. Vi har løsninger som dekker alt fra mobile sykkelstativ til arrangementer, enkle fastmonterte stativ til utendørs bruk, 2 etasjers stableløsninger til bygg og offentlige knutepunkter og sist men ikke minst det helautomatiske sykkelparkeringshuset Wöhr Bikesafe.

Sykling skal være mer enn en ren treningsform. Men for å kunne fremstå som et mer attraktivt transportalternativ, må stat, kommune, arbeidsgivere og eiendomsutviklere legge til rette for en enkel og trygg lagring av sykkelen. I tråd med etablering av flere og tryggere sykkelveier mener vi det det er helt nødvendig å opprette trygge havner også for sykkelparkering. Så lenge det i tillegg til plassmangel er overhengende fare for hærverk, tyveri og slitasje vil mange kvie seg for å ta sykkelen til reisemålet.

Miljø & motivasjon

Ønsker du som arbeidsgiver å motivere dine ansatte til å sykle til jobb? Vil du som eiendomsutvikler tilføre en grønn profil til prosjektet eller ønsker du kanskje ett signalbygg i form av et lyssatt, profilert sykkeltårn? Skal din kommune bli landets mest sykkelvennlige i 2016? Med den nye løsningen Wöhr Bikesafe kan du parkere opptil 128 sykler i hvert enkelt tårn eller sjakt. Ta en titt på animasjonen Wöhr Bikesafe (norsk tekst) for nærmere forklaring og spesifikasjoner. Bruk hjelm - god tur!