Produkt:

COMBILIFT 542

LOKALE FORSENKNINGER DOBLER ANTALLET

Informasjon

Combilift 542

Det kan være utfordrende å endre på kjørerampens stigningsgrad og lengde, og takhøyden kan ikke alltid økes.

Da følger vi fjellvettregel nr. 9 og graver oss ned i stedet. Behold eksisterende nivåer, og lag en lokal forsenkning kun under selve parkeringsplassene. Nedre nivå har plattformer på hver enkelt plass. I øvre nivå fjerner vi en plattform for å muliggjøre heving av nedre plasser. Når man etterspør en plattform fra lavere nivå, flytter de øvre plattformene seg sideveis til det er én ledig plass, hvor den valgte plattformen deretter kan heves.

Spesifikasjoner

Plattformbredder opp til 270 cm
Maksvekt fra 2000kg - 2600kg
Kan kombineres med andre Combilift varianter
Variabelt oppsett med fra 2-15 enheter ved siden av hverandre innenfor ett system (deretter deles det inn i nye systemer)
Mange størrelsealternativer til forskjellige bilhøyder, lengder og bredder
Meget brukervennlig og komfortabel løsning
Løsninger med grube krever lukkede porter foran hver plass
Meget driftssikkert (German TÜV tested / CE
certified)

Bruk

Privatbolig/Hus
Kontor/leilighet
Hotell/kjøpesenter
Offentlig parkering
Ettermontasje er mulig
Kan monteres utendørs uten overbygg

Struktur

Grop er mulig
Grop er ikke mulig
System med felles avhentingspunkt

Brukergruppe

Langtidsparkering
Gjeste-/langtidsparkering
Offentlig parkering
Betjent parkering

Video av COMBILIFT 542

Bilder av COMBILIFT 542

Nedlastning