Produkt:

LEVELPARKER 570

MANØVRERINGSAREAL ER GAMMELDAGS

Informasjon

Levelparker 570

En helautomatisk løsning uten behov for kjørebane. Her utnyttes hver kvadratmeter til parkering, det er jo der verdiene ligger.

Det helautomatiske parkeringssytemet Levelparker 570 rommer fra 10 til 50 biler over 1-5 nivåer og med 2-6 plattformrader bak hverandre. Løsningen tilbyr optimal, plassbesparende parkering ved å skyve bilene nærmere hverandre på ett eller flere nivåer. Løsningen kan benyttes over eller under bakken. Heismagasinet kobler de ulike etasjene sammen i denne puslespillløsningen. En dreieskive kan integreres dersom det av ulike årsaker er ønskelig at bilen leveres i motsatt kjøreretning.

Spesifikasjoner

Helautomatisk parkeringssystem som parkerer kjøretøy i 1-5 parkeringsnivåer og 2-6 parkeringsrader
Da løsningen ikke krever kjørebane egner den seg godt for knappe arealer
Lukket lagring tilfører en ekstra grad av sikkerhet for bruker og kjøretøy (ingen trange ramper, hærverk eller tyveri)
Skreddersydd løsning og design for avhentingsområdet
Ingen behov for ramper eller kjørebaner
Ingen behov for kostbar belysning og ventilasjon
Enkel operasjon med mange kontrollmuligheter, f.eks radiomottaker chip, mobil applikasjon eller fjernkontroll
Godt egnet for leilighet- og kontorbygg, eller offentlig parkering
Følger tankegangen om Grønn-Parkering

Bruk

Privatbolig/Hus
Kontor/leilighet
Hotell/kjøpesenter
Offentlig parkering
Ettermontasje er mulig
Kan monteres utendørs uten overbygg

Struktur

Grop er mulig
Grop er ikke mulig
System med felles avhentingspunkt

Brukergruppe

Langtidsparkering
Gjeste-/langtidsparkering
Offentlig parkering
Betjent parkering

Video av LEVELPARKER 570

Bilder av LEVELPARKER 570

Nedlastning