Produkt:

LEVELPARKER 590

6 METER ER NOK

Informasjon

Levelparker 590

Det helautomatiske systemet Levelparker 590 gir fra 10-50 parkeringsplasser på 2-5 nivåer med single rader.

Har du ikke plass til kjørebane foran parkeringsplassene er dette løsningen. Til forskjell fra Levelparker 590 gir denne løsningen kun rom for én enkelt rekke, men fortsatt med parkering over 2-5 nivåer. Heiser i hver ende av anlegget flytter biler mellom nivåene. Anlegget kan leveres med fra 2-5 etasjer der plattformene skyves med et sirkulært utgangspunkt gjennom systemet. En dreieskive kan integreres dersom det av ulike årsaker er ønskelig at bilen leveres i motsatt kjøreretning.

Spesifikasjoner

Helautomatisk parkeringssystem som parkerer kjøretøy i 1-5 parkeringsnivåer, men kun i 1 enkelt rad
Da løsningen ikke krever kjørebane egner den seg godt for knappe arealer
Lukket lagring tilfører en ekstra grad av sikkerhet for bruker og kjøretøy (ingen trange ramper, hærverk eller tyveri)
Skreddersydd løsning og design for avhentingsområdet
Ingen behov for ramper eller kjørebaner
Ingen behov for kostbar belysning og ventilasjon
Enkel operasjon med mange kontrollmuligheter, f.eks radiomottaker chip, mobil applikasjon eller fjernkontroll
Godt egnet for leilighet- og kontorbygg, eller offentlig parkering
Følger tankegangen om Grønn-Parkering

Bruk

Privatbolig/Hus
Kontor/leilighet
Hotell/kjøpesenter
Offentlig parkering
Ettermontasje er mulig
Kan monteres utendørs uten overbygg

Struktur

Grop er mulig
Grop er ikke mulig
System med felles avhentingspunkt

Brukergruppe

Langtidsparkering
Gjeste-/langtidsparkering
Offentlig parkering
Betjent parkering

Video av LEVELPARKER 590

Bilder av LEVELPARKER 590

Nedlastning