Produkt:

MULTIPARKER 720

"SKY'S THE LIMIT"

Informasjon

Multiparker 720

Multiparker 720 egner seg for arealer med en knapp grunnflate.

Vi kan stable i fra 2-50 etasjer opp eller ned, alternativ som en kombinasjon. Denne tårn/sjakt varianten kan også leveres med en integrert dreieplattform for enklere utkjøring fra parkeringsmagasinet i trafikkerte gater.

Spesifikasjoner

Kan monteres over eller under bakken i opp til 50 etasjer
Helautomatisk parkeringssystem fra 10 til flere 100 biler
Forskjellige størrelser tilgjengelig
Opp til 2 parkeringsrader bak hverandre på hver side av heissjakten
Fleksibel konfigurasjon til individuelle prosjektbehov
Lukket lagring tilfører en ekstra grad av sikkerhet for bruker og kjøretøy (ingen trange ramper, hærverk eller tyveri)
Skreddersydd løsning og design for avhentingsområdet
Ingen behov for ramper eller kjørebaner
Ingen behov for kostbar belysning og ventilasjon
Enkel operasjon med mange kontrollmuligheter, f.eks radiomottaker chip, mobil applikasjon eller fjernkontroll
Godt egnet for leilighet- og kontorbygg, eller offentlig parkering
Følger tankegangen om Grønn-Parkering
Veldig rask operasjonstid ved bruk av quick-change plattformsystem

Bruk

Privatbolig/Hus
Kontor/leilighet
Hotell/kjøpesenter
Offentlig parkering
Ettermontasje er mulig
Kan monteres utendørs uten overbygg

Struktur

Grop er mulig
Grop er ikke mulig
System med felles avhentingspunkt

Brukergruppe

Langtidsparkering
Gjeste-/langtidsparkering
Offentlig parkering
Betjent parkering

Video av MULTIPARKER 720

Bilder av MULTIPARKER 720

Nedlastning