Produkt:

MULTIPARKER 760

FRAKTER BILEN TIL HYLLA

Informasjon

MULTIPARKER 760

Multiparker 760 tilbyr parkeringsplasser i opp til 30 etasjer i en ren betongstruktur uten bruk av stålplattformer. Vi løfter bilens hjul og frakter den til hylla.

Multiparker 760 er spesielt passende for konstruksjonskuber og løsningen er spesielt kostandseffektiv i undergrunnstrukturer. Bilen parkeres enkelt og komfortabelt i ett av magasinene og plukkes deretter opp av et langsgående "plukk og transport system" (LAT) som forskyver den ved hjelp av shuttle og vertikal heis – direkte til dedikert plass i betonghyllen.

Spesifikasjoner

Helautomatisk parkeringssystem for 40 til 100 biler
Tårn- eller sjaktløsning i opp til 30 etasjer
Opp til 3 parkeringsrader bak hverandre på hver side av heissjakten
Forskjellige størrelser tilgjengelig
Fleksibel konfigurasjon til individuelle prosjektbehov
Lukket lagring tilfører en ekstra grad av sikkerhet for bruker og kjøretøy (ingen trange ramper, hærverk eller tyveri)
Skreddersydd løsning og design for avhentingsområdet
Ingen behov for ramper eller kjørebaner
Ingen behov for kostbar belysning og ventilasjon
Enkel operasjon med mange kontrollmuligheter, f.eks radiomottaker chip, mobil applikasjon eller fjernkontroll
Godt egnet for leilighet- og kontorbygg, eller offentlig parkering
Følger tankegangen om Grønn-Parkering

Bruk

Privatbolig/Hus
Kontor/leilighet
Hotell/kjøpesenter
Offentlig parkering
Ettermontasje er mulig
Kan monteres utendørs uten overbygg

Struktur

Grop er mulig
Grop er ikke mulig
System med felles avhentingspunkt

Brukergruppe

Langtidsparkering
Gjeste-/langtidsparkering
Offentlig parkering
Betjent parkering

Video av MULTIPARKER 760

Bilder av MULTIPARKER 760

Nedlastning