Produkt:

PARKLIFT 430

TILPASNINGSDYKTIG

Informasjon

Parklift 430

Brukeren kan enkelt justere plattformens stopp-posisjon ved behov for økt bilhøyde.

Parklift 430 er en hybrid av 440/402/340 og er således vår mest fleksible løsning. Enkel plattform for 2 biler, dobbel for 4 biler.

Spesifikasjoner

Bil høyder fra 150 cm - 195 cm
Bil lengder fra 500 cm - 620 cm
Plattformbredder opptil 270 cm og 540 cm
1 kjørenivå = 2 parkeringsnivåer = kostnadsbesparelse
Uavhengig betjening
Lave vedlikeholdskostnader
Høy grad av driftssikkerhet [German TÜV tested | CE-certified]

Bruk

Privatbolig/Hus
Kontor/leilighet
Hotell/kjøpesenter
Offentlig parkering
Ettermontasje er mulig
Kan monteres utendørs uten overbygg

Struktur

Grop er mulig
Grop er ikke mulig
System med felles avhentingspunkt

Brukergruppe

Langtidsparkering
Gjeste-/langtidsparkering
Offentlig parkering
Betjent parkerin

Bilder av PARKLIFT 430

Nedlastning