Produkt:

PARKLIFT 450

OPTIMALISERT FOR SMÅHUSBEBYGGELSE

Informasjon

Parklift 450

Nå kan du halvere arealbehovet for parkeringsplassene ved å bygge en enkel eller dobbel garasje med normal takhøyde + grop.

Resultatet er en moderne parkeringsløsning og flere verdifulle kvadratmeter til boligformål. Alle mål tilpasses prosjektet, og løsningen leveres ferdig montert med eller uten porter. Dersom du ønsker bedre utnyttelsesgrad på din tomt - ta kontakt for tilbud.

Spesifikasjoner

Bilhøyder fra 150 cm - 220 cm
Billengder fra 500 cm - 520 cm
Plattformbredder fra 230-270cm
Maksvekt fra 2000kg - 3200kg
1 kjørenivå = 2 parkeringsnivåer = kostnadsbesparelse
Uavhengig betjening
Lave vedlikeholdskostnader
Høy grad av driftssikkerhet [German TÜV tested | CE-certified]

Bruk

Privatbolig/Hus
Kontor/leilighet
Hotell/kjøpesenter
Offentlig parkering
Ettermontasje er mulig
Kan monteres utendørs uten overbygg

Struktur

Grop er mulig
Grop er ikke mulig
System med felles avhentingspunkt

Brukergruppe

Langtidsparkering
Gjeste-/langtidsparkering
Offentlig parkering
Betjent parkering

Video av PARKLIFT 450

Bilder av PARKLIFT 450

Nedlastning