Produkt:

PARKLIFT 461

PARKERT UNDER GÅRDSPLASSEN

Informasjon

Parklift 461

Det er særlig i tettbebygde områder denne løsningen kommer til sin rett. Lag en nedsenkning i bakken og skjul 1 eller 2 p-plasser i hvert enkelt system.

Bygårder i sentrum kan øke verdien av sine boliger ved å skape et antall nye p-plasser skjult under bakgården, og huseieren kan skjule alle bilene under gressmatta eller gårdsplassen. Mulighetene er mange, og løsningen er meget fleksibel. En fellesnevner for "underfloor" varianten er behov for grube.

Spesifikasjoner

Enkel plattform for 1 bil, eller dobbel plattform for 2
Det kan i tillegg parkeres 1 eller 2 biler på heisløsningens tak
Plattformbredder opp til 270 og 540 cm
Taket på heisløsningen flukter med bakkenivå og kan designes for å gå i ett med omgivelsene, og kjøres over når nedsenket. (Gress, sand, grus, stein osv.)

Bruk

Privatbolig/Hus
Kontor/leilighet
Hotell/kjøpesenter
Offentlig parkering
Ettermontasje er mulig
Kan monteres utendørs uten overbygg

Struktur

Grop er mulig
Grop er ikke mulig
System med felles avhentingspunkt

Brukergruppe

Langtidsparkering
Gjeste-/langtidsparkering
Offentlig parkering
Betjent parkering

Bilder av PARKLIFT 461

Nedlastning