Produkt:

PARKSAFE 582

LA VERDISAKENE LIGGE I BILEN

Informasjon

Parksafe 582

Den vertikale heisen frakter også en uavhengig anretning som henter og bringer plattformer fra fremre rekke tilbake til heisen.

Basert på et sentralisert heismagasin fraktes bilene opp eller ned til dedikert etasje der plattformen skiftes frem eller bakover og sideveis til sin lagringshylle. Løsningen har dobbel dybde, altså to plattformrekker foran hverandre. Bilene fraktes til korrekt etasje hvor de parkeres i 1, 2 eller 3 rader til høyre eller venstre som i ett reolsystem, og med ulike høyder i hver etasje for maksimal volumutnyttelse. Ved parkering i heismagasinet blir bilens dimensjoner automatisk scannet slik at den finner plass i den best tilpassede etasje. En dreieskive kan integreres dersom det av ulike årsaker er ønskelig at bilen leveres i motsatt kjøreretning.

Spesifikasjoner

Helautomatisk parkering i opptil 50 etasjers høyde, eller dybde
Bilene parkeres i 1, 2 eller 3 rader som i ett reolsystem
Godt egnet for små grunnflater
Kan etableres som tårn, sjakt eller som en kombinasjon av disse
Da løsningen ikke krever kjørebane egner den seg godt for knappe arealer
Lukket lagring tilfører en ekstra grad av sikkerhet for bruker og kjøretøy (ingen trange ramper, hærverk eller tyveri)
Skreddersydd løsning og design for avhentingsområdet
Kort betjeningstid per operasjon
Ingen behov for ramper eller kjørebaner
Ingen behov for kostbar belysning og ventilasjon
Enkel operasjon med mange kontrollmuligheter, f.eks radiomottaker chip, mobil applikasjon eller fjernkontroll
Godt egnet for leilighet- og kontorbygg, offentlig parkering, bildeling, bilutleie
Følger tankegangen om Grønn-Parkering

Bruk

Privatbolig/Hus
Kontor/leilighet
Hotell/kjøpesenter
Offentlig parkering
Ettermontasje er mulig
Kan monteres utendørs uten overbygg

Struktur

Grop er mulig
Grop er ikke mulig
System med felles avhentingspunkt

Brukergruppe

Langtidsparkering
Gjeste-/langtidsparkering
Offentlig parkering
Betjent parkering

Video av PARKSAFE 582

Bilder av PARKSAFE 582

Nedlastning