Produkt:

PARKSAFE 585

SE PÅ MEG!

Informasjon

Parksafe 585

Bilenes utstillingsvindu.

Basert på et sentralisert heismagasin som kan vende 360 grader fraktes bilene opp eller ned til dedikert etasje der plattformene plasseres i hyllesystemet. Ved parkering i heismagasinet blir bilens dimensjoner automatisk scannet slik at den finner plass i den best tilpassede etasje.

Spesifikasjoner

Helautomatisk parkering med 8, 10 eller 12 p-plasser per etasje
Godt egnet for små grunnflater
Kan etableres som tårn, sjakt eller som en kombinasjon av disse
Da løsningen ikke krever kjørebane egner den seg godt for knappe arealer
Lukket lagring tilfører en ekstra grad av sikkerhet for bruker og kjøretøy (ingen trange ramper, hærverk eller tyveri)
Skreddersydd løsning og design for avhentingsområdet
Kort betjeningstid per operasjon
Ingen behov for ramper eller kjørebaner
Ingen behov for kostbar belysning og ventilasjon
Enkel operasjon med mange kontrollmuligheter, f.eks radiomottaker chip, mobil applikasjon eller fjernkontroll
Godt egnet for leilighet- og kontorbygg, offentlig parkering, bildeling, bilutleie
Følger tankegangen om Grønn-Parkering

Bruk

Privatbolig/Hus
Kontor/leilighet
Hotell/kjøpesenter
Offentlig parkering
Ettermontasje er mulig
Kan monteres utendørs uten overbygg

Struktur

Grop er mulig
Grop er ikke mulig
System med felles avhentingspunkt

Brukergruppe

Langtidsparkering
Gjeste-/langtidsparkering
Offentlig parkering
Betjent parkering

Bilder av PARKSAFE 585

Nedlastning