Produkt:

CROSSPARKER 558

SLANK OG BRED PÅ SAMME STED

Informasjon

Crossparker 558

Crossparker 558 gir en oppgradering i forhold til Slimparker 557 når det gjelder utnyttelse av tilgjengelig bredde.

To ekstra plasser kan settes opp på venstre og høyre side av den sentrale heisen. På denne måten kan antallet parkeringsplasser dobles på tilgjengelige flater. Dette systemet kan også senke innkjøringen til gatenivå automatisk etter bruk.

Spesifikasjoner

Halvautomatisk parkeringssystem for opp til 22 biler
Perfekt for bruk mellom bygninger i trange byrom, fra 260cm bredde
Fjerner behovet for plasskrevende ramper og kjørebaner
Konfigurert for installasjon under bakken
Kan kjøres over når heismagasinet er senket
Kan etableres med fra 2-4 rader på hver side av heismagasinet
Heismagasinets tak kan dekoreres etter eget ønske

Bruk

Privatbolig/Hus
Kontor/leilighet
Hotell/kjøpesenter
Offentlig parkering
Ettermontasje er mulig
Kan monteres utendørs uten overbygg

Struktur

Grop er mulig
Grop er ikke mulig
System med felles avhentingspunkt

Brukergruppe

Langtidsparkering
Gjeste-/langtidsparkering
Offentlig parkering
Betjent parkering

Bilder av CROSSPARKER 558

Nedlastning