Produkt:

SLIMPARKER 557 SHAFT

SLANK, SLANKERE, SLANKEST

Informasjon

Slimparker 557 Shaft

Parkeringssystemet tilbyr opp til 23 parkeringsplasser per sone og er tilpasset bruk UNDER bakkenivå - på trange og lange etasjeplaner.

Det slanke systemet krever kun en bredde på 260cm og får da ofte plass mellom trange bygg og gater. Løsningen er spesielt utformet med hensyn til en plassering i området mellom bygning og tomtegrense. Kjøretøy kan stables i opp til 6 etasjer, helt skjult fra gatenivå. Heismagasinets tak kan utsmykkes etter eget ønske og kan således gå i ett med omgivelsene.

Spesifikasjoner

Halvautomatisk parkeringssystem for opp til 23 biler
Perfekt for bruk mellom bygninger i trange byrom
Fjerner behovet for plasskrevende ramper og kjørebaner
Konfigurert for installasjon under bakken
Kan kjøres over når heismagasinet er senket
Kan etableres med fra 2-4 rader på hver side av heismagasinet
Heismagasinets tak kan dekoreres etter eget ønske

Bruk

Privatbolig/Hus
Kontor/leilighet
Hotell/kjøpesenter
Offentlig parkering
Ettermontasje er mulig
Kan monteres utendørs uten overbygg

Struktur

Grop er mulig
Grop er ikke mulig
System med felles avhentingspunkt

Brukergruppe

Langtidsparkering
Gjeste-/langtidsparkering
Offentlig parkering
Betjent parkering

Video av SLIMPARKER 557 SHAFT

Bilder av SLIMPARKER 557 SHAFT

Nedlastning