Utvalgte prosjekter

Saga terrasse

Følgende produkt er benyttet i prosjektet

2020 16 Combi Lift 543 200908 with cars

Combilift 543

Les mer

Nøkkelinformasjon

  • Byggherre: Jessheim Byutvikling AS
  • Entreprenör: Ø.M. Fjeld AS
  • Systemvariant: Combilift 543
  • Kvadratmeter brutto per P-plats: 8 m2
  • 92 systemplatser fördelade på 4 separata anläggningar
  • Elektriska portar och fjärrstyrning via app
  • Easee Charge-laddsystem på alla plattformar
  • 2,6 t maxvikt på alla plattformar
  • Ca 60 sekunder manövreringstid (i genomsnitt)

Modern parkering på Jessheim

Byggherren ville på ett tidigt stadium titta på möjligheter att utöka antalet parkeringsplatser utan att behöva gräva ett extra källarplan. Vi kom snabbt fram till en lösning där de kunde göra lokala försänkningar på en samlad yta mitt i källaren där det också var högt i tak.

De 30 traditionella platserna blev i stället 92 automatiska, och byggherren fick de drygt 60 platser som saknades. Resultatet blev en modern, driftsäker och kompakt parkeringslösning. Dessutom sparades stora kostnader in jämfört med det traditionella alternativet.

Ønsker du at vi ser nærmere på ditt prosjekt?