Utvalgte prosjekter

Tåsenveien 89

Følgende produkt er benyttet i prosjektet

2020 16 Park Lift 450 200909 with cars

Parklift 450

Les mer

Nøkkelinformasjon

  • Byggherre: Tiberius Eiendom AS
  • Systemvariant: Parklift 450
  • Kvadratmeter brutto per P-plats: 9 m2
  • 4 systemplatser fördelade på 2 separata anläggningar
  • Maxvikt 2,6 ton
  • Ca 20 sekunder manövreringstid
  • 540 cm systemlängd
  • 280 cm systembredd
  • 260 cm höjd från inkörningsnivå
  • 250 cm djup grop

18 m2 mer bostadsyta per enhet

Normalt skulle de fyra parkeringsplatserna som skulle anläggas för de två bostäderna uppta 72 m2 av tomtytan. I det här fallet fick byggarna 36 m2 mer boyta tack vare att 2 separata ”bilhissar” installerades.

Genom att gräva en grop under två av parkeringsplatserna och använda vår Parklift 450 kunde de alltså halvera parkeringsarean och bygga motsvarande större bostad. Om bostadsköpare bara behöver en parkeringsplats kan den nedersta plattformen också användas som förråd. Lösningen lämpar sig särskilt bra för småhusbebyggelse.

Parklift xray 3508x2480
Parklift 3508x2480
Flowe Easee2019 AVIA WEB 9 of 68
Flowe Easee2019 AVIA WEB 10 of 68

Kan dette produktet være interessant også for ditt prosjekt?